Παλαιότερα ΔΣ

1ο Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που διοικούσαν το σωματείο, είναι τα εξής μέλη του σωματείου:
1.  Πρόεδρος: Αποστολοπούλου Ελένη, κάτοικος Χαλανδρίου
2.
Περισσότερα