Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων με 3ετή θητεία, το οποίο προέκυψε μετά από Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 κατόπιν προσκλήσεως όλων των μελών της Εταιρείας, είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Πέππας
Αντιπρόεδρος: Όλγα Δαληγγάρου
Επίτιμος Πρόεδρος: Γεώργιος Σαρόγλου
Γεν. Γραμματέας: Αγγελική Καραΐσκου
Ταμίας: Αριστοτέλης Παπαδημητρίου
Μέλη: Δημήτριος Χατζηγεωργίου
Ευαγγελία Δούκα
Γεώργιος Στραβοπόδης

Εξελεγκτική Επιτροπή

Αγγελική Διπλού
Μαρία Αντωνοπούλου
Χρυσούλα Ιωαννίδου