Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων με 3ετή θητεία, το οποίο προέκυψε μετά από Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 κατόπιν προσκλήσεως όλων των μελών της Εταιρείας, είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος: Δημήτριος Χατζηγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Καραΐσκου
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Στραβοπόδης
Ταμίας: Αριστοτέλης Παπαδημητρίου
Μέλη: Όλγα Δαληγγάρου
Ευαγγελία Δούκα
Κωστούλα Αρβανίτη
Παρασκευή Βάρδα
Παύλος Μυριανθεύς

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μαρία Αντωνοπούλου
Χρυσούλα Ιωαννίδου
Τόπκα Δήμητρα