Η Εταιρεία

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ – GREEK SOCIETY INFECTION CONTROL» ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου του 2000.

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έδρα της είναι στην Αθήνα.

Μέσω των δραστηριοτήτων του όπως η συνεχής και συστηματική ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, η οργάνωση σεμιναρίων, δημοσίων ομιλιών, συνεδρίων και ημερίδων, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, η συνεργασία με Ελληνικές, αλλοδαπές, καθώς και διεθνείς οργανώσεις και ιδρύματα έχει ως στόχους:

  • Την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων στα νοσοκομεία, στους χώρους υγείας και στην κοινότητα.
  • Την προαγωγή των υπηρεσιών υγείας, με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικής υγείας, στον τομέα ελέγχου λοιμώξεων.
  • Την προαγωγή της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και τη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
  • Την εκπαίδευση και την εξειδίκευση στον έλεγχο λοιμώξεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της Ελλάδας.

Ιδρυτικά Μέλη

Δείτε τα Ιδρυτικά Μέλη της Ε. Ε. Ε. Λ. ...
Περισσότερα


Καταστατικό

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ
Οι σκοποί του Σωματίου είναι αποκλειστικώς και καθαρώς επιστημονικοί και συνίστανται:
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΣΑ
Περισσότερα


Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων με 3ετή θητεία, το οποίο προέκυψε μετά από Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα  το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017  κατόπιν προσκλήσεως
Περισσότερα


Παλαιότερα ΔΣ