Η Εταιρεία

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ – GREEK SOCIETY INFECTION CONTROL» ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου του 2000.

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έδρα της είναι στην Αθήνα.

Μέσω των δραστηριοτήτων του όπως η συνεχής και συστηματική ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, η οργάνωση σεμιναρίων, δημοσίων ομιλιών, συνεδρίων και ημερίδων, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, η συνεργασία με Ελληνικές, αλλοδαπές, καθώς και διεθνείς οργανώσεις και ιδρύματα έχει ως στόχους:

  • Την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων στα νοσοκομεία, στους χώρους υγείας και στην κοινότητα.
  • Την προαγωγή των υπηρεσιών υγείας, με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικής υγείας, στον τομέα ελέγχου λοιμώξεων.
  • Την προαγωγή της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και τη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
  • Την εκπαίδευση και την εξειδίκευση στον έλεγχο λοιμώξεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της Ελλάδας.

Ιδρυτικά Μέλη

Δείτε τα Ιδρυτικά Μέλη της Ε. Ε. Ε. Λ. ...
Περισσότερα


Καταστατικό

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΤΙΤΛΟ
(HELLENIC SOCIETY INFECTION CONTROL)
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Το επιστημονικό
Περισσότερα


Διοικητικό Συμβούλιο


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων με 3ετή θητεία, το οποίο προέκυψε μετά από Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 κατόπιν
Περισσότερα


Παλαιότερα ΔΣ