Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
1ος όροφος  (συστέγαση με Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)
Τηλ. 210-7211845, 210-7243161, Fax 210-7215082

Όλγα Δαληγγάρου 6932707620

Αγγελική Καραΐσκου 6944688018

Αριστοτέλης Παπαδημητρίου 6977900991


e-mail: [email protected]

Εγγραφές