1ο Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που διοικούσαν το σωματείο, είναι τα εξής μέλη του σωματείου:

1. Πρόεδρος: Αποστολοπούλου Ελένη, κάτοικος Χαλανδρίου

2. Αντιπρόεδρος: Δαληγγάρου Όλγα, κάτοικος Παπάγου

3. Γεν. Γραμματέας: Νάνου Χριστίνα, κάτοικος Άνω Ηλιούπολης

4. Ταμίας: Τσερώνη Μαρία, κάτοικος Παγκρατίου

5. Μέλος: Τριγάζη Φωτεινή, κάτοικος Αγίου Δημητρίου

6. Μέλος: Ποταμούση Παρασκευή, κάτοικος Αλίμου

7. Μέλος: Σαρόγλου Γεώργιος, κάτοικος Αθηνών