Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες

Καλούνται τα μέλη της ΕΕΕΛ σε εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2023-2026

Οι διαδικασίες θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center (αμφιθέατρο).

Οι αρχαιρεσίες θα διαρκέσουν έως τις 13.00.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη της ΕΕΕΛ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παλαιά μέλη δύνανται να τακτοποιήσουν την συνδρομή έτους 2022 καθώς και παρελθούσες οφειλές (€15).
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν τακτικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού. Για νέα μέλη της ΕΕΕΛ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (παρ.5) και άρθρο 5.

Περί της σύνθεσης του Δ.Σ. εφαρμόζεται το άρθρο 14 του Καταστατικού.

Για τη διαδικασία αρχαιρεσιών εφαρμόζεται το άρθρο 31.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνεται με επιστολή προς το Δ.Σ. της ΕΕΕΛ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται έως την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 ώρα
12.00 π.μ.