Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Έτους 2009 - 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009- 2010

    Τόπος: Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» Ημέρα: Πέμπτη

Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 (Σταθμός Μετρό: Αμπελόκηποι) Ώρα: 13:00-15:00

Συμμετοχή: Ελεύθερη (Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
15/10/2009 1. Ελεγχος φορείας πολυανθεκτικών μικροοργανισμών. Πότε, που, πως;

2. Βιβλιογραφική ενημέρωση

Γ. Πουλάκου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμ. Β΄

Δ΄ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Αθηνών «Αττικό»

Α. Παπαδημητρίου, ΤΕ Νοσηλευτής Επιτήρηρης

Λοιμώξεων, Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»

12/11/2009 Ενημέρωση των ΝΕΛ για την πανδημία της νέας γρίπης (Αμφιθέατρο ΕΚΕΠΥ)
10/12/2009 1. Παρενέργειες κατά την χρήση απολυμαντικών και αντισηπτικών

2. Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Κ. Ντελέζος, Υγιεινολόγος ΤΕ, MSc, Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ Αθηνών

Κ. Βατζέλη, ΠΕ Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα»

14/1/2010 1. ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

2. Φυματίωση και Δημόσια υγεία. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Γ. Δαϊκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

11/2/2010 1. Πρόληψη περιγεννητικών λοιμώξεων

2. Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Ξ. Δεδούκου, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Γρ. Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Φ. Βεϊνή, ΠΕ Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc, Γ.Ν. «Ευαγγελισμός»

11/3/2010 1. Στρατηγικές πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου στα Νοσοκομεία

2. Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Π. Σταματάκη, ΠΕ Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc, « Ναυτικό Νοσοκομείο»

Μ. Σαρίδη, ΠΕ Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γ.Ν. Κορίνθου

8/4/2010 1.Μοντέλο βελτίωσης ποιότητας της φροντίδας υγείας-PDSA

2. Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Ε. Αποστολοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φ. Δασύρας,ΤΕ Νοσηλευτής, Γενικός Προϊστάμενος Ελέγχου Λοιμώξεων Δ.Θ.Κ.Α «Υγεία»

20/5/2010 1. Ο ασθενής της ΜΕΘ που αναπτύσσει πυρετό

2. Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Φ.Κλούβα-Μολυβδά, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Ε. Λαμπριανίδου, ΠΕ Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc, Γ.Ν. «ΚΑΤ»

10/6/2010 1. Κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης λοιμώξεων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς

2. Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Α. Πεφάνης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ε. Ποδαρά, ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, 251 ΓΝΑ

Υπεύθυνοι εκπαίδευσης:

Σ. Καλαϊτζή, τηλ 210-6409195, κιν. 6977501086, Α. Καραϊσκου, 210-5534501, κιν.6944688018, Π. Σταματάκη, κιν. 6974159344

Web site Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων: www.eeel.gr

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα · 23, Meandrou str., Gr-115 28 Athens, Greece

Τηλ.:++210-7211845 · Fax: ++210-7215082 · E-mail:[email protected]