Πιστοποίηση EEEΛ με ISO 9001:2008

Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 απο την TUV Nord/TUV Hellas για θέματα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας ως προς τον έλεγχο των λοιμώξεων.