Αγγελία προσφοράς εργασίας για Νοσηλεύτρια/Νοσηλευτή Λοιμώξεων - Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO)

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εννεάμηνης (09) διάρκειας για συνολικά μια (1) θέση νοσηλευτή/τριας, που θα στελεχώσει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ