4. Κριτήρια ECDC - Ανίχνευση και Εντόπιση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων - Μελέτη Επιπολασμού των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Χρήσης Αντιβιοτικών

Οι παρακάτω περιπτώσεις Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και ασκήσεις βασίζονται στο συνιστώμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, στα πλαίσια της εφαρμογής κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου για τη διεξαγωγή μελέτης επιπολασμού των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Χρήσης Αντιβιοτικών (ECDC FPS Protocol Version 4.2, Full-scale survey, May 2011). ...περισσότερα