2. Κριτήρια ECDC - Ανίχνευση και Εντόπιση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μελέτη Επιπολασμού των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Χρήσης Αντιβιοτικών

Τις τελευταίες δεκαετίες οι Νοσοκομειακές Λοιμώξεις (ΝΛ) αναδείχθηκαν ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα περίθαλψης και το κόστος νοσηλείας. ...περισσότερα