16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

Αναλυτικές πληροφορίες στο events-free-spirit.gr/16-eeel-2024