15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

H Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.) πραγματοποιεί το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με τίτλο «Πρόληψη και Έλεγχος λοιμώξεων: Επανεκκίνηση τώρα» στις 9-11 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα (ξενοδοχείο Royal Olympic).

Τελικό Πρόγραμμα

H A΄ Ανακοίνωση του Συνεδρίου είναι διαθέσιμη.

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου, https://www.events-free-spirit.gr/15-eeel-2023, κάνοντας κλικ στο παρακάτω Link:

Φόρμα Εγγραφής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων είναι η Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη σύνταξη και υποβολή των περιλήψεων μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.events-free-spirit.gr/15-eeel-2023/ergasies