1. Εγχειρίδιο μεθοδολογίας & κατευθυντήριων οδηγιών εργασίας – Μελέτη επιπολασμού των ΝΛ και χρήσης αντιβιοτικών

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής κοινού ειιρωπαϊκού πρωτοκόλλοιι, πρωτοβοιιλίας τομ Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point Prevalence Survey of Healthcare- Associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals. ...περισσότερα