Ενημέρωση για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμεότι η τελική προθεσμία υποβολής των εργασιών ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ μέχρι τις 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.eeel.gr

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφόρηση επιθυμείτε να έχετε.

Κάντε κλικ πάνω στην φωτογραφία της αφίσας, για να δείτε και να κατεβάσετε το  

προκαταρκτικό πρόγραμμα  με όλες τις λεπτομέρειες του συνεδρίου

 

        


Άν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις κάντε κλικ εδώ.