Προκαταρκτικό Πρόγραμμα - 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

Δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΕΕΕΛ www.eeel.grΆν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις κάντε κλικ εδώ.